Scroll to top

Geometrické plány

  • zameranie novostavieb ku kolaudácii, zameranie rozostavaných stavieb pre potrebu čerpania medziúveru a pod.
  • oddelenie pozemkov, obnovenie právneho stavu pôvodných parciel, vyznačenie vecného bremena
  • zameranie skutkového stavu užívania pozemkov, majetkoprávne vysporiadanie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam všetky ostatné geometrické plány

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.