Scroll to top
geodet malacky

Oblasti pôsobenia

Sústreďujeme sa najmä na oblasť západného Slovenska,
okresy Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Senica,
Skalica, po dohode aj v ostatných častiach Slovenska.

SLUŽBY

Cenové riešenie

Pri kalkulácii cien sa snažíme vychádzať zo spodnej hranice rozpätia navrhovanej ceny podľa sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác.

Pre stálych klientov, alebo v prípade viacerých prác pre jedného klienta uplatňujeme zľavy na cene.

Odvíjajú sa od zložitosti prác, počtu merných jednotiek, časovej náročnosti, alebo požadovanej rýchlosti odovzdania objednaných dokumentov. Pri niektorých úkonoch má vplyv na výslednú cenu aj kvalita východiskových podkladov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.